Trận đấu Ngày Giờ Địa điểm Kết quả
Giải trẻ toàn quốc năm 2019
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Hà Nội 28/10/2019 18:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 1
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Ngân hàng Công thương 30/10/2019 14:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ VTV Bình điền Long An 01/11/2019 10:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 1
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Quảng Ninh 03/11/2019 14:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Thái Bình 05/11/2019 18:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Hưng Yên 07/11/2019 12:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Hà Nội 08/11/2019 19:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ VTV Bình điền Long An 09/11/2019 15:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 0
Giải trẻ Cúp các Câu lạc bộ năm 2019
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ TH Vĩnh Long 19/08/2019 14:00 NTĐ tỉnh Bến Tre 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Hóa chất Đức Giang Hà Nội 21/08/2019 14:00 NTĐ tỉnh Bến Tre 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đội trẻ Đắk Lắk 23/08/2019 14:00 NTĐ Bến tre 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 24/08/2019 18:00 NTĐ tỉnh Bến Tre 1 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Kingphar Quảng Ninh 26/08/2019 18:00 NTĐ tỉnh Bến Tre 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 29/08/2019 18:00 NTĐ tỉnh Bến Tre 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 31/08/2019 19:00 NTĐ tỉnh Bến Tre 3 - 2
Cúp Quân đội mở rộng năm 2019
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Tiến Nông Thanh Hóa 24/05/2019 19:00 NTĐ Quân khu 4 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Quảng Ninh 26/05/2019 19:00 NTĐ Quân khu 4 3 - 2
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Kinh Bắc, Bắc Ninh 30/05/2019 14:00 NTĐ Quân khu 4 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 31/05/2019 14:00 NTĐ Quân khu 4 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đắk Lắk 01/06/2019 19:00 NTĐ Quân khu 4 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đắk Lắk 28/05/2019 19:00 NTĐ Quân khu 4 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Kinh Bắc, Bắc Ninh 02/06/2019 19:00 NTĐ Quân Khu 4 3 - 0
Cúp VTV9 - Bình Điền 2019
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Tứ xuyên (TQ) 12/05/2019 14:00 NTĐ Kiên Giang 0 - 3
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Hóa chất Đức Giang Hà Nội 14/05/2019 16:00 NTĐ Kiên Giang 3 - 1
BTL Thông tin - LienVietPostBank - BIP (Mỹ) 16/05/2019 19:00 NTĐ Kiên Giang 1 - 3
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Nam Kinh (TQ) 18/05/2019 14:00 NTĐ Kiên Giang 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Hóa chất Đức Giang Hà Nội 19/05/2019 14:00 NTĐ Kiên Giang 3 - 1
Cúp Hùng vương 2019
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 12/04/2019 19:00 NTĐ Việt trì, Phú Thọ 1 - 3
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Quảng Ninh 14/04/2019 19:00 NTĐ Việt trì, Phú Thọ 3 - 1
Vòng 1 giải VĐQG năm 2019
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Đắk Lắk 03/04/2019 18:00 NTĐ tỉnh Ninh Bình 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Quảng Ninh 05/04/2019 14:00 NTĐ tỉnh Ninh Bình 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Tiến Nông Thanh Hóa 06/04/2019 18:00 NTĐ tỉnh Ninh Bình 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - TH Vĩnh Long 07/04/2019 18:00 NTĐ tỉnh Ninh Bình 3 - 0
Giải LienVietPostBank 2019
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Kazakhstan 22/02/2019 20:00 NTĐ Bắc Ninh 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Tiến Nông Thanh Hóa 24/02/2019 18:00 NTĐ Bắc Ninh 3 - 1
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Phúc Kiến Trung Quốc 26/02/2019 20:00 NTĐ Bắc Ninh 3 - 2
BTL Thông tin - LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 28/02/2019 20:00 NTĐ Bắc Ninh 3 - 1
BTL Thông tin - LienVietPostBank - 4.25 Triều Tiên 01/03/2019 20:00 NTĐ Bắc Ninh 0 - 3
Vòng Chung kết giải VĐQG năm 2018
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 25/12/2018 15:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 3 - 2
BTL Thông tin - LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 27/12/2018 20:00 NTĐ tỉnh Đắk Lắk 2 - 3
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
BTL Thông tin - LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Thanh Hóa 28/11/2018 16:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Long An 01/12/2018 14:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 0 - 3
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Thành phố HCM 03/12/2018 14:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Thái Bình 04/12/2018 14:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Hải Dương 06/12/2017 19:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Thái Bình 07/12/2018 21:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Long An 08/12/2018 21:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 1 - 3
Giải Cúp PV Đạm Cà Mau
BTL Thông tin - LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 31/10/2018 20:00 NTĐ tỉnh Đắk Nông 0 - 3
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Mikado Thái Bình 01/11/2018 14:00 NTĐ tỉnh Đắk Nông 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 02/11/2018 18:00 NTĐ tỉnh Đắk Nông 3 - 0
BTL Thông tin - LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 03/11/2018 20:00 NTĐ tỉnh Đắk Nông 3 - 1
Vòng Chung kết giải hạng A toàn quốc năm 2018
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Kinh Bắc 21/10/2018 20:00 NTĐ Bắc Ninh 0 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - CLB TP Hồ Chí Minh 23/10/2018 20:00 NTĐ Bắc Ninh 0 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - CLB Vĩnh Phúc 25/10/2018 20:00 NTĐ Bắc Ninh 1 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - CLB Vĩnh Phúc 28/10/2018 14:00 NTĐ Bắc Ninh 1 - 3
Giải trẻ Cúp các Câu lạc bộ năm 2018
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Hóa chất Đức Giang Hà Nội 08/10/2018 14:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - CLB Quảng Ninh 09/10/2018 19:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - CLB Hải Dương 11/10/2018 15:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - CLB Đăk lắk 13/10/2018 09:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Tiên Nông Thanh Hóa 14/10/2018 14:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 16/10/2018 18:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 2 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - TH Vinh Long 19/10/2018 16:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 3 - 0
Cúp Truyền hình Vĩnh Long năm 2018
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Malaysia 29/09/2018 14:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 2 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Trẻ VTV Bình Điền Long An 30/09/2018 16:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 0 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - Philippine 01/10/2018 14:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 1 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - LienVietPostBank - TH Vinh Long 02/10/2018 18:00 NTĐ tỉnh Vĩnh Long 1 - 3
Cup Quân đội mở rộng năm 2018
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Đắk Lắk 12/09/2018 19:00 NTĐ Biên phòng, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Tiến Nông Thanh Hóa 13/09/2018 19:00 NTĐ Biên phòng, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Ngân hàng công thương 15/09/2018 19:00 NTĐ Biên phòng, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Hóa chất Đức Giang Hà Nội 16/09/2018 14:00 NTĐ Biên phòng, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - CLB Đăk lắk 19/09/2018 19:00 NTĐ Biên phòng, Hà Nội 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Tiến Nông Thanh Hóa 20/09/2018 19:00 NTĐ Biên phòng, Hà Nội 3 - 1
Giải vô địch trẻ toàn quốc năm 2018
Đội trẻ BTL Thông tin - Hóa chất Đức Giang Hà Nội 17/07/2018 15:00 NTĐ Tỉnh Bắc Kạn 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Quảng Ninh 18/07/2018 16:00 NTĐ Tỉnh Bắc Kạn 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB TP Hồ Chí Minh 21/07/2018 17:00 NTĐ Tỉnh Bắc Kạn 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - Ngân hàng công thương 25/07/2018 16:00 NTĐ Tỉnh Bắc Kạn 3 - 1
Đội trẻ BTL Thông tin - VTV Bình Điền LA 27/07/2018 20:00 NTĐ Tỉnh Bắc Kạn 0 - 3
Vòng Bán kết giải hạng A toàn quốc năm 2018
Đội trẻ BTL Thông tin - Thành phố HCM 01/07/2018 21:00 NTĐ huyện Đông Anh, Hà Nội 1 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Vĩnh Phúc 04/07/2018 21:00 NTĐ huyện Đông Anh, Hà Nội 1 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Kinh Bắc 06/07/2018 16:00 NTĐ huyện Đông Anh, Hà Nội 0 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - BFC Tây Ninh 07/07/2018 16:00 NTĐ huyện Đông Anh, Hà Nội 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Hà Nội 09/07/2018 15:00 NTĐ huyện Đông Anh, Hà Nội 3 - 0
Cup VTV9 - Bình Điền năm 2018
Thông Tin LienVietPostBank - CLB Phúc Kiến, Trung Quốc 12/05/2018 16:00 NTĐ tỉnh Quảng Nam 2 - 3
Thông Tin LienVietPostBank - Est Cola Thai Lan 14/05/2018 16:00 NTĐ tỉnh Quảng Nam 1 - 3
Thông Tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 16/05/2018 19:00 NTĐ tỉnh Quảng Nam 1 - 3
Thông Tin LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 19/05/2018 14:00 NTĐ tỉnh Quảng Nam 2 - 3
Thông Tin LienVietPostBank - Almaty (KAZ) 20/05/2018 12:00 NTĐ tỉnh Quảng Nam 3 - 1
Cúp Hùng Vương năm 2018
Thông Tin LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 24/04/2018 18:00 NTĐ Thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ 3 - 1
Thông Tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 26/04/2018 21:00 NTĐ Thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ 0 - 3
Vòng bảng giải Vô địch quốc gia năm 2018
Thông Tin LienVietPostBank - Mikado Thái Bình 15/04/2018 18:00 NTĐ Tỉnh Hải Dương 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank - Tiến Nông Thanh Hóa 17/04/2018 18:00 NTĐ Tỉnh Hải Dương 3 - 2
Thông Tin LienVietPostBank - Hải Dương 19/04/2018 18:00 NTĐ Tỉnh Hải Dương 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank - Đắk Lắk 20/04/2018 18:00 NTĐ Tỉnh Hải Dương 3 - 1
Vòng loại giải hạng A toàn quốc năm 2018
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Hưng Yên 25/03/2018 19:00 NTĐ TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Thái Nguyên 28/03/2018 16:00 NTĐ TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 3 - 0
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Vĩnh Phúc 27/03/2018 19:00 NTĐ TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 0 - 3
Đội trẻ BTL Thông tin - CLB Kinh Bắc 30/03/2018 16:00 NTĐ TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 0 - 3
Vòng Chung kết - xếp hạng giải VĐQG năm 2017
Thông tin LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 15/12/2017 20:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 1
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 17/12/2017 20:00 NTĐ Tây Ninh 0 - 3
Vòng 2 VĐQG 2017
Thông Tin LienVietPostBank - Quảng Ninh 03/12/2017 19:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 05/12/2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 2 - 3
Thông tin LienVietPostBank - Vĩnh Phúc 06/12/2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Thành phố HCM 07/12/2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Hóa chất Đức Giang Hà Nội 09/12/2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 1
banner tín dụng
Ngày Giờ Địa điểm Kết quả
Cúp Hùng Vương năm 2018 Nhì 2018
Cúp VTV9 - Bình Điền năm 2018 Thứ 7 2018
Giải bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2018 Nhì 2018
Cúp Quân đội mở rộng năm 2018 Vô địch 2018
Cúp Truyền hình Vĩnh Long năm 2018 Thứ 5 2018
Giải trẻ Cúp các Câu lạc bộ năm 2018 Thứ 3 2018
Vòng Chung kết giải hạng A toàn quốc Thứ 4 2018

Đội nào sẽ vô địch giải VTV - Bình Điền 2017

Logo Lienvietpostbank
giao lưu trực tuyến

Trung tâm huấn luyện bóng chuyền nữ Thông tin

Cơ sở 1

Ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 069.695393 admin@bongchuyennuthongtin.vn

 

Cơ sở 2

Phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 069.695393
 
go top