Suốt chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành ((09/9/1945 - 09/9/2023), Bộ đội Thông tin liên lạc đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, bảo đảm Thông tin liên lạc “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bắt nguồn từ công tác giao thông cách mạng của Đảng, từ trong cao trào đấu tranh vũ trang (1941 - 1945), tại căn cứ địa Việt Bắc, những cán bộ, chiến sĩ thông tin đầu tiên được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc từ Trung ương đến các cấp lãnh đạo và truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ cho cấp dưới nhằm tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng lực lượng cách mạng chuẩn bị cho đấu tranh giành chính quyền.

Cách mạng Tháng 8 thành công, ngay sau ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (2/9/1945), yêu cầu cấp thiết lúc này là phải có hệ thống TTLL để Trung ương Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng tư lệnh nắm, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đối phó với thù trong giặc ngoài. Ngày 7/9/1945 Phòng TTLL quân sự ra đời. Ngày 9/9/1945, Phòng TTLL đã triển khai thành công mạng vô tuyến điện và mạng liên lạc đặc biệt; đến cuối tháng 9/1945 hệ thống TTLL quân sự đã hình thành trên phạm vi toàn quốc bảo đảm cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy từ Trung ương đến hầu hết các khu, các tỉnh và các đơn vị giải phóng quân. Ngày 9/9/1945, một mốc son lịch sử, đã được xác định là ngày truyền thống của Bộ đội TTLL.

leftcenterrightdel
 

Thượng tướng Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gắn Danh hiệu Anh hùng LLVTND lên quân kỳ Quyết thắng của Binh chủng TTLL (ngày 16/7/1976)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, với tinh thần tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, Bộ đội TTLL đã tận dụng những trang thiết bị, khí tài đơn giản; đồng thời dũng cảm, ngoan cường chiến đấu lấy phương tiện thông tin của địch trang bị cho mình để bảo đảm TTLL phục vụ cho kháng chiến. Công tác TTLL lúc đó đã bảo đảm cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp phối hợp giữa các chiến trường chính và chiến trường sau lưng địch từ Nam chí Bắc, cho nhiệm vụ xây dựng các đại đoàn chủ lực, cho chỉ huy tác chiến của ba thứ quân, cho đấu tranh chính trị và ngoại giao. TTLL đã phục vụ đắc lực cho lực lượng vũ trang đấu tranh giành thắng lợi trong các chiến dịch, đặc biệt là cuộc tiến công chiến lược Đông xuân (1953- 1954) trên chiến trường 3 nước Đông Dương mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt của dân tộc.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội TTLL đã khẩn trương xây dựng mạng lưới TTLL phát triển rộng khắp, kết hợp chặt chẽ các phương thức thông tin vô tuyến điện, hữu tuyến điện, quân bưu, các hình thức thông tin nhân dân, bảo đảm TTLL cho lãnh đạo, chỉ huy của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh tới các chiến trường, các đơn vị trong mọi tình huống, phục vụ yêu cầu chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong kháng chiến, mạng lưới thông tin trải rộng, vươn dài trên cả hai miền đất nước với những làn sóng điện không bao giờ tắt, những đường dây, trạm máy vững vàng trong mưa bom, bão đạn. Bước chân các chiến sĩ giao liên, chiến sĩ thông tin truyền đạt đã đạp mòn đá núi Trường Sơn quyết tâm giữ vững TTLL phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu, góp phần ứng đáng vào thắng lợi các chiến dịch lớn mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

leftcenterrightdel
 

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên TW Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn danh hiệu Anh hùng LLVTND lên Quân kỳ Quyết thắng của Binh chủng (tháng 9/2010)

Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước hoà bình, thống nhất, Bộ đội TTLL đã nhanh chóng tiếp quản hệ thống thông tin liên lạc thu được của địch, nghiên cứu tận dụng, khai thác nhiều loại khí tài thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc Bắc - Nam và trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng vùng mới giải phóng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và truy quét tàn quân địch. Đồng thời nhanh chóng chuyển hướng xây dựng hệ thống thông tin phòng thủ đất nước, từng bước hiện đại hoá các trang bị, khí tài TTLL cho các đơn vị thông tin toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Thủ trưởng Bộ tư lệnh TTLL cắt băng khánh thành tuyến  trục Bắc - Nam truyền dẫn quang QC  (ngày 20/7/2020)

Những năm gần đây, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, X, XI, TTLL là một trong những lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Bộ Tư lệnh Binh chủng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển hệ thống TTLLqs giai đoạn 2011- 2020” và tiếp tục tham mưu cho Bộ ban hành “Chiến lược phát triển hệ thống TTLLqs giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Với nhiều chủ trương, biện pháp, đi tắt đón đầu tiếp cận KHCN tiên tiến xây dựng phát triển các trang bị kỹ thuật hiện đại, đến nay hệ thống TTLLqs đã có bước phát triển toàn diện về chất ở cả 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, cả hệ thống thông tin cố định và thông tin cơ động; tạo được thế vu hồi vững chắc, nâng cao khả năng độc lập, tính vững chắc của hệ thống; trình độ, công nghệ ngang tầm khu vực, có những trang bị tương đương với trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới, đủ sức bảo đảm TTLL “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

leftcenterrightdel
 

Thủ trưởng Binh chủng tặng hoa, chúc mừng các thành viên đội tuyển Army Games năm 2022 xuất sắc đạt Huy chương Bạc toàn đoàn

leftcenterrightdel
 

Bộ xe Tổng trạm Thông tin cơ động cấp chiến chiến lược

leftcenterrightdel
 

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

tặng hoa chúc mừng 78 năm Ngày truyền thống Binh chủng 

Vinh dự, tự hào với truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội TTLL hôm nay đang tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích mà lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đã xây đắp nên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện thắng lợi “Chiến lược phát triển hệ thống TTLLqs giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, hiện thực hóa chủ trương xây dựng lực lượng TTLL tiến thẳng lên hiện đại, xây dựng Binh chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban biên tập