Giải thi đấu

Thông tin độiNgày thi đấuĐịa điểmKết quả
Việt Nam - Thái Lan 19-08-2009 16:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Ukraine - Australia 19-08-2009 14:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Quảng Đông - Australia 18-08-2009 18:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Việt Nam - VTV BĐ Long An 18-08-2009 16:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Thái Lan - Ukraine 18-08-2009 14:00 NTĐ tỉnh DakLak 0-3
Việt Nam - Quảng Đông 17-08-2009 20:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Ukraine - VTV BĐ Long An 17-08-2009 18:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Australia - Thái Lan 17-08-2009 16:00 NTĐ tỉnh DakLak 0-3
Việt Nam - Ukraine 16-08-2009 21:15 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Thái Lan - Quảng Đông 16-08-2009 19:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
VTV BĐ Long An - Australia 16-08-2009 17:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Quảng Đông - Ukraine 15-08-2009 18:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-2
Việt Nam - Australia 15-08-2009 16:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
VTV BĐ Long An - Thái Lan 15-08-2009 14:00 NTĐ tỉnh ĐakLak 3-1
BTL Thông tin - Long An 11-08-2009 20:30 NTĐ Phú Thọ 1-3

Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng Thông Tin - Trường Tươi Bình Phước

Cơ sở 1

Ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 069.695393 admin@bongchuyennuthongtin.vn

 

 
 
go top