Giải thi đấu

Thông tin độiNgày thi đấuĐịa điểmKết quả
VTV BĐ Long An - Australia 16-08-2009 17:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
Quảng Đông - Ukraine 15-08-2009 18:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-2
Việt Nam - Australia 15-08-2009 16:00 NTĐ tỉnh DakLak 3-0
VTV BĐ Long An - Thái Lan 15-08-2009 14:00 NTĐ tỉnh ĐakLak 3-1
BTL Thông tin - Long An 11-08-2009 20:30 NTĐ Phú Thọ 1-3
Giấy Bãi Bằng - Vĩnh Phúc 11-08-2009 19:00 NTĐ Phú Thọ 3-0
Giấy Bãi Bằng - Long An 09-08-2009 19:00 NTĐ Phú Thọ 1-3
BTL Thông tin - Vĩnh Phúc 09-08-2009 14:00 NTĐ Phú Thọ 3-0
BTL Thông tin - Vĩnh Long 07-08-2009 18:00 NTĐ Phú Thọ 3-0
BTL Thông tin - Hải Dương 05-08-2009 14:00 NTĐ Phú Thọ 3-0
BTL Thông tin - PK Không Quân 04-08-2009 15:00 NTĐ Phú Thọ 3-1
BTL Thông tin - Long An 02-08-2009 08:00 NTĐ Phú Thọ 3-1
BTL Thông tin - Thái Bình 01-08-2009 08:00 NTĐ Phú Thọ 3-1
BTL Thông tin - VTV Bình Điền Long An 26-07-2009 20:30 NTĐ Quân đoàn 4 1-3
PV Oil Thái Bình - Vietso Petro 25-07-2009 20:30 NTĐ Quân đoàn 4 3-0

Trung tâm huấn luyện bóng chuyền nữ Thông tin

Cơ sở 1

Ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 069.695393 admin@bongchuyennuthongtin.vn

 

 
 
go top