Giải thi đấu

Thông tin độiNgày thi đấuĐịa điểmKết quả
Thông tin LienVietPostBank - Vĩnh Phúc 29-03-2017 14:00 Nam Định 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền Long An 28-03-2017 14:00 Nam Định 1 - 3
Thông tin LienVietPostBank - Quảng Ninh 26-03-2017 19:00 Nam Định 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền Long An 18-02-2017 20:00 Bắc Ninh 3 - 1
Thông tin LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 17-02-2017 20:00 Bắc Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Tiến Nông Thanh Hóa 15-02-2017 20:00 Bắc Ninh 1 - 3
Thông tin LienVietPostBank - Malaisia 13-02-2017 18:00 Bắc Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Đai hoc Nam Kinh (TQ) 11-02-2017 20:00 Bắc Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền Long An 31-12-2016 17:00 Đắk Nông 30
Thông tin LienVietPostBank - Rudico Hải Dương 30-12-2016 19:00 Đắk Nông 3-0
Thông tin LienVietPostBank - Truyền hình Vĩnh Long 29-12-2016 17:00 Đắk Nông 3-0
Thông tin LienVietPostBank - Hóa Chất Đức Giang 27-12-2016 17:00 Đắk Nông 3-0
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền Long An 26-12-2016 20:00 Đắk Nông 3-1
Thông tin LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 17-12-2016 21:00 NTĐ Hà Tĩnh 2-3
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền Long An 15-12-2016 21:00 NTĐ Hà Tĩnh 3-0

Trung tâm huấn luyện bóng chuyền nữ Thông tin

Cơ sở 1

Ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 069.695393 admin@bongchuyennuthongtin.vn

 

Cơ sở 2

Phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 069.695393
 
go top