leftcenterrightdel
 

Nhận thức được ý nghĩa của cuộc thi; cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Câu lạc bộ đã tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” ngay từ tuần đầu, với gần 40 tài khoản được đăng ký và tham gia cuộc thi.

leftcenterrightdel
 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc về vai trò của Phụ nữ Việt Nam và quá trình 90 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam.