Giải thi đấu

Thông tin độiNgày thi đấuĐịa điểmKết quả
Thông tin LienVietPostBank - Hóa chất Đức Giang Hà Nội 09-12-2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 1
Thông tin LienVietPostBank - Thành phố HCM 07-12-2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 0
Thông Tin LienVietPostBank (Tuyển nữ QĐ) - Hải Dương 06-12-2017 19:00 NTĐ Gia Lâm, Hà Nội 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Vĩnh Phúc 06-12-2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền LA 05-12-2017 14:00 NTĐ Tây Ninh 2 - 3
Thông Tin LienVietPostBank - Quảng Ninh 03-12-2017 19:00 NTĐ Tây Ninh 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 29-07-2017 20:00 NTĐ Quân khu 4 - Nghệ An 3 - 2
Thông tin LienVietPostBank - PVD Thái Bình 28-07-2017 19:00 NTĐ Quân khu 4 - Nghệ An 3- 1
Thông tin LienVietPostBank - Tiến Nông Thanh Hóa 27-07-2017 14:00 NTĐ Quân khu 4 - Nghệ An 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Ngân hàng công thương 26-07-2017 14:00 NTĐ Quân khu 4 - Nghệ An 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - VTV Bình Điền Long An 24-07-2017 19:00 NTĐ Quân khu 4 - Nghệ An 2-3
Thông tin LienVietPostBank - PVD Thái Bình 22-07-2017 19:00 NTĐ Quân khu 4 - Nghệ An 3 - 0
Thông tin LienVietPostBank - Quảng Ninh 20-07-2017 20:00 NTĐ QK 4 - Nghệ An 3 - 2
Thông tin LienVietPostBank - Quảng Ninh 20-07-2017 20:00 NTĐ Quân khu 4 - Nghệ An 3-2
Thông tin LienVietPostBank - Tiến Nông Thanh Hóa 02-06-2017 19:00 Quảng Trị 3 - 0

Trung tâm huấn luyện bóng chuyền nữ Thông tin

Cơ sở 1

Ngõ 155 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 069.695393 admin@bongchuyennuthongtin.vn

 

Cơ sở 2

Phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 069.695393
 
go top